הידברות - הרב דודי ברוורמן - טו בשבט - חלק א

ט"ו בשבט
טו בשבט הרעיון הרוחני מעבר לפירות היבשים שנשתבחה בהם טורקיה ,כי האדם עץ השדה.

תגובות