הידברות - הרב משה קינן - אחדות ישראל

אחדות ישראל
מדוע אנחנו מרגישים אחריות אחד על השני?
מהו הסוד של כל ישראל ערבים זה בזה?
מהי ערבות הדדית?

תגובות