הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת מקץ - תשע"ב

מלחמת יון נגד הקדוש לישראל - פרשת מקץ
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות