הידברות - הרב שלמה לוינשטיין - ופרצו חומות מגדלי

ופרצו חומות מגדלי
בשיר "יונים נקבצו עלי" כתוב שהעוולה שעשו היונים היא ששברו את החומה.
צריך לעיין בדבר - שהרי רצחו אלפים מעמינו שרצו לשמור את המצוות, האם אפשר לומר על היטלר שעשה עוולה בזה שהרס בית כנסת בוורשא?
תשובה לשאלה זו ועוד רבות בהרצאה שלפניכם

תגובות