הידברות - הרב זמיר כהן - פרשת מקץ

פרשת מקץ - מדת הענווה
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת מקץ מבאר את גודל מידת הענווה.

תגובות