הידברות - הרב יוסף בן פורת - משמעות הניסים בחג החנוכה

משמעות הניסים בחג החנוכה
א. הניסים בחנוכה היו בשני מישורים.
האחד -- בשדה הקרב, אשר בו ניצחו המעטים את הרבים.
והחלשים את החזקים.
והשני -- בתוככי בית המקדש, אשר בו השתנו חוקי הטבע, ומעט השמן הכפיל את כוחו פי שמונה.
ב. לכל נס -- שמשמעותו שינוי סדרי הטבע -- יש מטרה ועלינו לחפשה.
ג. בתקופת החשמונאים השתלטה התרבות ההלניסטית על העולם.
אותה תרבות ביטאה את האמונה במוחשי ובגשמי ואת הכפירה ברוחני -- אלוקי.
ד. כמעט כל היהודים, בארץ ישראל, הסתגלו לתרבות ההלניסטית וחדלו מלקיים את מצוות התורה וחוקיה.
גם, ברית מילה הפסיקו לעשות.
ה. היחידים -- הבודדים -- שיצאו למלחמה אבודה מראש, בטחו באלוקים שיעמוד לצידם ויושיעם.
ו. הניסים שנעשו, הצליחו ליצור את המהפך ולהחזיר את האמונה אל מקומה.

תגובות