הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויגש - תשע"ג

החיים האמיתיים - פרשת ויגש
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות