הידברות - הרב משה קינן - לחשוב על מעשה טוב

לחשוב על מעשה טוב
הכח העצום במחשבה על מצווה והחיבור לעם ישראל בכל פעולה שאדם עושה, אפשר לצאת לעבודה פרטית ולחזור בסוף החודש עם משכורת, ואפשר באותה עבודה לחזור בסוף החודש עם משכורת אך גם עם הרבה מעשים טובים. .

תגובות