הידברות - הרב דניאל עשור - מיהו סילבסטר?

מיהו סילבסטר?
הרב דניאל עשור בסקירה הסטורית על הנצרות בכלל ועל סילבסטר בפרט

תגובות