הידברות - הרב יצחק פנגר - חודש טבת באסטרולוגיה

חודש טבת באסטרולוגיה
הנושא הוא אסטרולוגיה עם השקפה כלפי חודש טבת, מזל גדי,וכל אדם ברגע שהוא נכנס לאווירה של חודש טבת הוא סופג את האווירה שבחודש שבו הוא נמצא.

ולכן נראה מה העבודה הרוחנית המרכזית במהלך החודש הזה, שכל אחד במהלך החודש הזה יפגוש נסיונות אלו ואחרים בתחומים שונים,ואנחנו נראה שהנסיון הממוקד יהיה בתחום הזה, אנחנו נקבל מעט כלים וכוחות כיצד מתמודדים עם המתגרים הרוחניים האלו, וכיצד להתייחס אליהם, ונראה אם אני יכול לשנות את המצב שלי או חס ושלום לא.

תגובות