הידברות - ה.יצחק פנגר - המסתורין מאחורי המצוות - נטילת ידים

המסתורין מאחרי המצוות - נטילת ידים
הרב יצחק פנגר בסדרה מיוחדת מסביר לנו את המסתורין הקיימים שאחרי מצוות רבות, בפרק זה יעביר הרב הרצאה על מצוות נטילת ידים.

תגובות