הידברות - הרב בועז שלום - פרשת ויחי

בעיות בתקשורת - פרשת ויחי
חשדות=חוסר תקשורת - מדוע האחים חושדים ביוסף שינקום בהם אחר מות יעקוב ?, מדוע יעקוב מספר ליוסף על שקבר את רחל בדרך ולא במערת המכפלה ?.

תגובות