הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויחי - תשע"ג

כוחו העצום של יהא שמיה רבא - פרשת ויחי
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות