הידברות - הרב מנחם וייס - חנה ושבעת בניה

חנה ושבעת בניה
מעשה באישה ושמה חנה, שנשבתה היא ושבעת בניה, והובאו לפני המלך.
הרב וייס על מעשה חנה ובניה, על גבורה, אמונה ואמת.

תגובות