הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת ויגש

פרשת ויגש - מבט חיים
הדרך להבחין ולהבדיל בין מקור לזיוף.

תגובות