הידברות - הרב שלמה לוינשטיין - נרות בחצרות קודשך

נרות בחצרות קודשך
מדוע הדליקו החשמונאים את המנורה "בחצרות קדשך", הרי מקומה של המנורה בתוך ההיכל?
התשובה והענין המוסרי הנלמד מזה בהרצאה זו

תגובות