הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויגש - תשע"ב

התכונות של מלך אמיתי - פרשת ויגש
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות