הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת מקץ

פרשת מקץ - אורות היהדות
האור שלא כבה, וסילק את החושך . . . האור שבך !!!

תגובות