הידברות- הרב יצחק פנגר - חג החנוכה

חג החנוכה
הרב יצחק פנגר מביא לפנינו את משמעות חג החנוכה והמסר האקטואלי שאפשר ללמוד מסיפור הנס.

תגובות