הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת מקץ - תשע"ב

נרות החנוכה - פרשת מקץ
שבת פרשת מקץ תצא כמעט תמיד בתוך ימי החנוכה.
האם יש בזה רמזים לעניין החג?
הרב חודר בהרצאה על פרשת השבוע בשילוב סיפורים מדהימים.

תגובות