הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויחי - תשע"ב

ברכות יעקב לבניו - פרשת ויחי
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות