הידברות - הרב בועז שלום - פרשת ויגש

מי ראוי להיקרא מלך? - פרשת ויגש
יהודה עומד מול יוסף במגמה להפסיק את העלילה המרושעת שרקם נגדם, חז"ל מגדירים זאת כמאבק בין מלכים, היכן מצינו שיהודה נקרא מלך ?, והאם "מלכותו" של יוסף היא רק מחמת שהוא מולך על מצרים ערלים ?, חז"ל אומרים שבסוף ימי שלמה הוא מלך על מקלו בלבד, איזה מין מלך הוא זה המולך על מקלו שלו ?......

תגובות