הידברות - ה.מנחם וייס - משמעותו המיוחדת של צום עשירי בטבת

משמעותו המיוחדת של צום עשירי בטבת
מה קרה ביום עשרה בטבת?
למה אנו צמים?

תגובות