הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת מקץ - תשע"ג

איך זוכים לקבל סודות משמים? - פרשת וישב
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות