הידברות - הרב יצחק גבאי - באנו חושך לגרש

באנו חושך לגרש
חנוכה הוא חג של אור, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
לכל יהודי ישנו פך קטן של שמן, וכשנדליק אותו - ידליק וישפיע לשמונה ימים - מעל הטבע

תגובות