הידברות - הרב משה קינן - גשם גשם בוא

גשם גשם בוא
מהי הדרך הטובה ביותר לגרום לירידת גשמים?
והאם אדם בודד יכול לעצור את הגשמים לכל העולם?

תגובות