הידברות - הרב יונה מצגר - דרך הפרשה - פרשת מקץ

פרשת מקץ
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע

תגובות