הידברות - הרב זמיר כהן - חנוכה

חנוכה
חג החנוכה מתחיל בתאריך כ''ה בכסלו, והוא נמשך שמונה ימים.
החג נקבע לזכר נצחונם של המכבים על האימפריה היוונית ועל טיהור בית המקדש וחנוכתו מחדש, שחלו בתאריך זה.
נרות חנוכה המרצדים על אדן החלון הינם אות לגבורתה של הרוח היהודית בכל הדורות.

תגובות