הידברות - הרב זמיר כהן - מצוות במאה ה-21

מצוות במאה ה-21
למעלה מ-3300 שנה חלפו מאז ניתנו המצוות לישראל בהר-סיני.
כיום, בעידן הקידמה, שואל האדם המודרני מה משמעות המצוות בזמננו?
הרב זמיר מבהיר את החוכמה העליונה שבמצוות ממבטו של האדם המודרני.

תגובות