הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת תולדות

פרשת תולדות - עשיו ויעקב
הרצאתו של הרב יוסף בן-פורת.

תגובות