שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם מותר לשטוף ולהשרות בשבת ירק גוש קטיף במי סבון?

תשובה: מרן פסק בשולחן ערוך (שי"ט ח) שאסור להשרות פירות וירקות בקערה עם מים, מפני שזה נחשב בורר.
לכן הפתרון הוא לשטוף את הירק במים זורמים, או בתוך קערה מסננת, שכיוון שאין המים עומדים – אין כאן בורר.

שאלה: האם קיימת בעיה בלימוד תנ"ך בלילה?

תשובה: אין כל מניעה ללמוד תנ"ך עם פירוש רש"י, רד"ק או המצודות, מפני שמקור פירושם הוא דברי רבותינו בתורה שבעל פה, והקריאה של הפסוקים נועדה להבנה נכונה ומלאה.
אבל ראוי להימנע מקריאה של פסוקים ללא פירושים של רבותינו, מפני שהלילה הוא זמן שליטת הדינים, ולכן אין אומרים תחנונים וסליחות בלילה.
לעומת זאת, קריאה בתנ"ך היא ממידת הרחמים, ולכן עדיף לעסוק בעניינים של תורה שבע"פ.
אולם אדם שאינו יכול ללמוד בתורה שבע"פ בלילה מותר לו לקרוא תהילים או תנ"ך בלילה.
וכגון ליד חולה או יולדת שהדעת אינה מיושבת, או אפילו לנשים שאין להן זמן לקרוא תהילים ביום ומבקשות לקרוא בלילה – מותר.

תגובות