הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת תולדות - תשע"ב

עולם חסד יבנה - פרשת תולדות
אבות האומה מלמדים אותנו כמה אנו צריכים לדאוג לשני ועל ידי זה לזכות לחיי נצח. בהרצאה זו מגלה הרב סוד מיוחד לזוגות המחכים לפרי בטן.

תגובות