הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת וישלח - תשע"ב

מעשה אבות סימן לבנים - פרשת וישלח
לפני שיעקב אבינו נפגש עם עשיו אחיו הוא עושה מספר דברים.
מה אנו יכולים ללמוד מדברים אלו?

תגובות