הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויצא

פרשת ויצא
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות