שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: שלום הרב.
מה עדיף: תפילה במניין מהיר, או ביחיד באיטיות ובכוונה?

תשובה: תפילה בציבור מעלתה גבוהה מאוד, שזכות הרבים מסייעתו.
והגמרא מאריכה הרבה בשבח התפילה בציבור, שאפילו אם לא כיוון כל כך – התפילה מתקבלת, שנאמר: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו", ואף על פי כן – "והוא רחום יכפר עוון".
לכן לא נכון לשמוע בעצת היצר ולהתפלל ביחיד, אלא ישתדל להגיע לתפילה מוקדם יותר, וכך יספיק להתפלל עם הציבור כראוי.

שאלה: האם מותר להיכנס לחוף שאינו מוכרז, שאינו מוגדר חוף נפרד אבל אין שם אנשים, או שמותר להיכנס רק לחופים המוגדרים נפרדים?

תשובה: אסור ללכת לחוף ים שאין בו מציל, שזה סכנת נפשות.
אבל לשבת על החוף בלבד כשאין אנשים כלל – מותר.

תגובות