שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: איך אדע ממי לרכוש תפילין מהודרות?

תשובה: יש בימינו ב"ה תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, ועוסקים בכתיבת סת"ם במשך מספר שעות ביום לפרנסתם, ועליהם יש לסמוך, לאחר שהעבירו את הפרשיות בבדיקת מחשב.

שאלה: הלכתי בחופש לבית מלון, וראיתי עובד זר שמכין חביתות בחדר האוכל.
האם מותר לאכול מהן?

תשובה: אמנם בישולי גויים אסורים רק במאכל שאינו נאכל כמו שהוא חי, והרי את הביצה אפשר לגמוע גם ללא בישול, אולם בכל זאת אסור לגוי לבשל ולטגן ביצה עבור יהודי, מפני שלא כל אדם סובל את הביצה לגמוע אותה חיה וללא בישול.
ונהוג כיום להקל בבישולי גויים במסעדות ובבתי מלון כדעת הרמ"א, ומסתפקים בהדלקת האש בידי יהודי.
ומי שמחמיר בזה כדעת מרן השולחן ערוך תבוא עליו ברכה.
ועליו להתעניין ולבדוק בכל מקום, אף שיש בו הכשר, הן של הרבנות והן של הבד"ץ – חוץ מבד"ץ בית יוסף המקפידים בזה – ולאחר הבירור ינהג בהתאם.
וראוי לכל ירא שמים לדקדק בזה כדעת מרן הש"ע ותע"ב.

תגובות