הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת ויצא - תשע"ב

הקריאה מעמקים - פרשת ויצא
מה אפשר ללמוד ממסכת חייו של יעקב אבינו?

תגובות