שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: שמעתי רעם וברכתי 'שכוחו וגבורתו מלא עולם'.
מתי פעם הבאה שאצטרך לברך?
רק בשנה הבאה?

תשובה: ברכת הברק והרעם מברכים פעם אחת בכל יום, שמתחיל מהבוקר ועד הלילה שהלך לישון.
ואם באותו היום התפזרו העננים וחזרו שוב, ונשמע הרעם ונראה הברק – יכול לברך שנית באותו היום.

שאלה: אני אשכנזיה, והתחתנתי עם בחור ספרדי.
באיזה נוסח אני צריכה להתפלל עכשיו?

תשובה: נישואין לא מבטלים את המנהגים והדינים, הן לגבר והן לאשה.
מלבד הדברים הנוגעים לכלל בני הבית או שבינו לבינה, שבהם נגררים אחר הבעל, שהרי נאמר 'למשפחתם לבית אבותם', וכמו שהאב כהן או לוי בניו כמוהו, כך בהנהגת הבית בהלכה ובמנהג.
אבל בתפילה האשה נשארת במנהגיה, וכן בענייני הפסח שהם קשורים לכל בני הבית, נוהגת כבעלה.

שאלה: האם יש עניין לערוך 'סעודת אמנים'?

תשובה: יש הנהגות חדשות שהמציאו נשים בדורינו, וחלקם הגדול גורם לקרב את הלבבות ולהוסיף יראת ה' בלבבות, לכן אע"פ שאין בזה תועלת גדולה, הנח להם.

תגובות