עשר עובדות על...

הרמח"ל

1. רבי משה חיים לוצאטו, המכונה "הרמח"ל", נולד בשנת תס"ז בעיר פאדובה באיטליה, לאביו רבי יעקב לוצאטו, שהיה תלמיד חכם וסוחר דגים, ולאמו דיאמנטה.
2. הרמח"ל זכה ללמוד אצל רבו הרב ישעיהו באסאן, שחיבבו מאוד ולימדו בעיקר תלמוד ופוסקים.
3. בהגיע הרמח"ל לגיל חמש עשרה, עזב הרב באסאן את פאדובה וקיבל עליו את רבנות העיר ריג'יו.
כתוצאה מכך, החל הרמח"ל ללמוד בביתו לבד, והצטרף לחבורת צעירים הנקראת "מבקשי ה'" שעסקה בלימוד קבלה בצוותא.
4. כבר בצעירותו התפרסם הרמח"ל בכישרונותיו המיוחדים.
מסופר כי בהיותו בן חמש עשרה – ידע בעל פה את כל התלמוד, את כל כתבי האר"י והזוהר הקדוש.
5. בראש חודש סיוון תפ"ז, התגלה לרמח"ל מלאך "מגיד", וגילה לו סודות קבליים.
6. סגולותיו המיוחדות של הרמח"ל, יחד עם הגילויים שזכה להם, עוררו חשד אצל רבים.
הנזק שגרם שבתי צבי שר"י לעם ישראל עדיין לא נשכח, ובשל כך היו שפחדו ואף התנגדו לחיבוריו הקבליים של הרמח"ל.
7. עם השנים עבר הרמח"ל להתגורר באמסטרדם, ועסק בליטוש יהלומים לפרנסתו.
שם הדפיס את ספריו – "דרך ה'" ו"מסילת ישרים" – ספרי מוסר בעלי אופי קבלי, אך בצנעה.
8. ספרו "מסילת ישרים" הפך עם הזמן לספר יסוד תורני, בפרט בתנועת המוסר.
לימים זכה הספר לשבחים מיוחדים מפי הגאון רבי אליהו מווילנא.
9. בערוב ימיו, זכה הרמח"ל לעלות לארץ ישראל, והתיישב בעיר עכו סמוך לנמל.
בכ"ו באייר תק"ו השיב הרמח"ל את נשמתו למרום, ונקבר סמוך לקברו של רבי עקיבא בטבריה.
10 . על אף חייו הקצרים, השאיר אחריו הרמח"ל חיבורים רבים בתורת הנסתר, והם הפכו לאבן דרך אצל יודעי ח"ן (חכמת הנסתר).

תגובות