הידברות: הרב בועז שלום - פרשת וישלח

בחיים אל תהיה צודק תהיה חכם - פרשת וישלח
יעקב שולח מלאכים לעשיו הבא לקראתו, ומדבר בלשון מתרפסת "עבדך יעקב", "אדוני", "למצא חן בעינך", והרי יעקב ובניו גבורי כח, מדוע שלא יראה לעשו מה הוא מסוגל?
מדוע הוא משפיל את כבודו?
יעקב נאבק בשרו של עשו, יוצא כשהוא חבול וצולע על ירכו, ושרו של עשו יוצא שלם, ומספרים לנו שיעקב ניצח...היתכן ?.

תגובות