הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חיי שרה - תשע"ג

כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד - פרשת חיי שרה
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות