הידברות: הרב יצחק פנגר - לכל טיל יש כתובת

לכל טיל יש כתובת
שיחת חיזוק שנאמרה בימי מבצע עופרת יצוקה ואקטואלית מאוד לימים אלו

תגובות