שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם בברית מילה יש לשים שני כיסאות – אחד לאליהו הנביא והשני לסנדק, או שהכיסא של אליהו הוא גם כיסאו של הסנדק?

תשובה: נכון יותר שיהיו שני כיסאות בשעת המילה, אחד שעליו יושב הסנדק בשעת המילה, והשני כיסא של אליהו הנביא.
ואע"פ שאין בזה עניין של הלכה ואין זה מעכב, מכל מקום נכון להניח כיסא מיוחד לאליהו הנביא, ונהוג להניח על הכיסא מפה נאה לכבוד ולתפארת.

שאלה: אני לא מצליח להתחבר ללימוד הגמרא.
מה אפשר לעשות?

תשובה: כדאי לנסות ללמוד לפני רב אחר, שפעמים הרבה דרך ויכולת ההתקשרות שונה מאדם לאדם, ומה שלא הצליח במקום אחד ובחברה אחת יכול להצליח במקום אחר (ניתן לצפות באתר הידברות בשיעורי תלמוד למתחילים).
ובכל זאת, לא כדאי להתעקש ולהתמקד דווקא בלימוד גמרא, שלא כל אדם יכול להסתדר עם לימוד מורכב.
ואפשר שילמד הלכה ומוסר, שבהם מתעלה ביראת שמים לדעת את אשר יעשה.
ואין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ, ולפי נטיית הלב כך ראוי לנהוג.
ולאחר שיתרגל ללימוד הנוח – יוכל להתקדם מהקל אל הכבד, ולהגיע ללימוד גמרא.

תגובות