עשר עובדות על...

רחל אמנו

1. רחל היא בתו של לבן הארמי ואחותה הקטנה של לאה, שתיהן נשות יעקב.
2. שבע שנים עבד יעקב אצל לבן על מנת להתחתן עם רחל, ולבן רימה אותו והשיאו ללאה.
3. רחל דאגה שלאה לא תתבייש בחופה כשיתגלה הדבר ליעקב, ומסרה לה סימנים.
4. יעקב לא ויתר ועבד שבע שנים נוספות, ולבסוף נשא את רחל.
ומכאן הביטוי: "ברחל בתך הקטנה" – שהוא דברי יעקב ללבן, וכוונתו אמירה מפורשת כדי למנוע מרמה.
5. בתחילה הייתה רחל עקרה והפצירה ביעקב שיתפלל עליה באמרה: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי".
יעקב כועס ומגיב: "התחת אלוהים אנוכי?!".
6. כשרואה רחל שאינה מצליחה להיפקד, היא מבקשת מיעקב לשאת את שפחתה בלהה, בתקווה שממנה ייוולדו ילדים.
לבסוף זוכה רחל להיפקד ונולדים לה שני בנים – יוסף ובנימין.
7. רחל משתדלת להניא את אביה לבן מעבודה זרה.
היא גונבת לו את הפסלים, ומחביאה אותם תחתיה כאשר מגיע לבן לחפשם.
יעקב בטוח שהפסלים אינם ברשותו וברשות ביתו, ומקלל לפני לבן את גונב הפסלים: "עם אשר תמצא את אלוהיך – לא יחיה".
8. כתוצאה מכך, רחל נפטרה זמן קצר לאחר מכן בעודה רק בת שלושים ושש, בדרכה לאפרת, מיד לאחר לידת בנימין.
9. רחל היא היחידה באמהות שאינה נקברת במערת המכפלה.
על פי רוב המפרשים – מקום קבורתה הוא בית לחם.
10 . על פי המדרש, כותב רש"י שרחל יוצאת מקברה ובוכה, ומבקשת רחמים על בניה.
הנביא ירמיה מתנבא על רחל: "קול ברמה נשמע... רחל מבכה על בניה...", והיא הופכת לסמל לאומי של אמא המתפללת על בניה.

תגובות