הידברות: הרב בועז שלום - פרשת נח

מעלת ההתחלה והראשית - פרשת נח
מה רע בכך שנח החל בנטיעת כרם בצאתו מן התיבה? מה הן הסיבות שהביאו את אלישע בן אבויה לפרוק עול? ומה הסוד של הרב מוולוזין שהישיבה שלו כל כך הצליחה?

תגובות