עשר עובדות על...

בריאת העולם
בניגוד לדעה המקובלת, העולם לא נברא ביום א תשרי, אלא בכ"ה באלול. האדם הראשון נברא ביום א תשרי

1. בריאת העולם התרחשה לאורך שישה ימים, כמובא בתחילת ספר בראשית, שאחריהם שבת אלוקים ביום השביעי.

2. ביהדות נמנות השנים בלוח השנה העברי מבריאת העולם (שנה קודם בריאת אדם הראשון), ולפיה שנת ה'תשע"ג היא 5,773 לבריאת העולם.

3. סדר הבריאה מתואר בתורה כך: ביום הראשון ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ואת האור.
ביום השני ברא את הרקיע והבדיל בין המים העליונים לתחתונים.
ביום השלישי חשף את היבשה וברא את הצמחים.
ביום הרביעי ברא את השמש, הירח והכוכבים.
ביום החמישי ברא את הדגים והעופות.
וביום השישי ברא את שאר בעלי החיים ואת נזר הבריאה, האדם הראשון.

4. בסיפור הבריאה לא מסופר על בריאת הגבר והאישה בנפרד, אלא כתוב: "וַיִּבְרָא אֱ-לֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱ-לֹהִים בָּרָא אתֹוֹ: זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אתָֹם" (בראשית א, כז).
רק בפרק ב' מתארת התורה בפירוט יותר את מהלך בריאת האישה לאחר בריאת האדם.

5. לפי דברי הרמב"ם בספרו 'מורה נבוכי ם', בריאת העולם נעשתה בשני שלבים שונים: בריאת העולם יש מאין שנכתבה בפסוק "בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ", ובה ברא אלוקים "את השמים", "את" לפי ביטויי המקרא עשוי לרמז על המילה "עם", כלומר ברא את השמים וכל אשר בשמים, את הארץ וכל אשר בארץ.

6. אגב, בריאת העולם לפי דברי הרמב"ם הייתה אמנם יש מאין מוחלט, אך הוא מצטט את הכתוב בפרקי דרבי אליעזר שיש דעה שהעולם נברא מיש, והוא השלג שמתחת כיסא הכבוד.

7. תורת הסוד היהודית ובראשה ספר הזוהר מתייחסים לבריאת העולם באופן נרחב בין השאר ב"הקדמת ספר הזוהר", בדרשות הזוהר לפרשת בראשית ובמקומות רבים נוספים.
נושא זה מכונה "מעשה בראשית".

8. המשנה במסכת אבות מציינת עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות.
"ואלו הן: פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות".

9. בניגוד לדעה המקובלת, העולם לא נברא ביום א' תשרי, אלא בכ"ה באלול.
האדם הראשון נברא ביום א' תשרי, ולכן יום זה מהווה עבורו את יום הדין בכל שנה ושנה.

10 . דווקא ההנאה מהאש התרחשה רק במוצאי השבת הראשונה, בשעה שהאדם היה זקוק לאור.
לכן הוא הקיש אבנים זו בזו, וכך גילה את האש.
לזכר כך אנו מציינים בהבדלה את בריאת האש, בברכת 'בורא מאורי האש'.

תגובות