הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת וירא

פרשת וירא - אהבת חסד
קל לאהוב את כולם חוץ מ.. ומי הוא הקרוב שעליך להרחיק.

תגובות