עשר עובדות על...

לוט
1. לוט הוא אחיינו של אברהם אבינו, ובנו של הרן בן תרח.
2. לפי המסופר במדרש, היה לוט יתום מאב.
כאשר הושלך אברהם אבינו לכבשן האש על ידי נמרוד, בשל אמונתו בא-ל אחד, נעשה לו נס ולא אירע לו כל פגע.
מיד לאחר מכן נשאל הרן אחיו בצד מי הוא עומד, וכאשר ראה את הנס שנעשה לאברהם ענה שהוא בצד אברהם.
הוא הושלך גם כן לכבשן האש, אך בניגוד לאברם, לא נעשה לו נס והוא נספה.
לאחר אירוע זה לקח אברהם את לוט היתום, ועלה איתו לארץ כנען.
3. לוט מוזכר במדרש לטובה כאשר אברהם יורד למצרים ואומר על שרה 'אחותי היא'.
אף שלוט יכול היה לגלות למצרים שמדובר באשת אברהם ולא באחותו, ובכך לזכות בממון רב – הוא לא עשה זאת.
4. בשל סכסוכי רועים על חלקות מרעה, הציע אברהם ללוט להיפרד ולחלוק אזורים אחרים: "הֲלֹא כָל-הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ, הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי: אִם-הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה, וְאִם-הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה" לוט נפרד מאברהם ובחר להתיישב בסדום עיר החטאים והפשעים, בעוד אברהם מתיישב באזור באר שבע.
5. במלחמת המלכים, בה מרדו חמשת מלכי אזור סדום בארבעת המלכים מאזור בבל ששעבדו אותם שתים עשרה שנה, נשבה לוט ביחד עם כל תושבי סדום וסביבתה לאחר שחמשת המלכים נוצחו.
6. בעקבות זאת, אוסף אברהם אבינו את אנשיו, שלוש מאות ושמונה עשרה במספר, ומשחררו בתום מרדף שנמשך עד דמשק.
7. בסיפור הפיכת סדום מוזכר לוט במסירותו להכניס אורחים לביתו, בניגוד גמור לשכניו הרשעים.
הוא מוכן למסור את שתי בנותיו להמון הזועם שהקיף את ביתו, ובלבד שאורחיו לא יפגעו.
8. בסופו של דבר, המלאכים מורים ללוט לקחת את קרובי משפחתו ולצאת בדחיפות מן העיר.
חתניו צוחקים עליו ונשארים בעיר, ולבסוף הוא יוצא עם אשתו ובנותיו.
אשתו מסתכלת על העיר בניגוד לציווי המלאכים – והופכת לנציב מלח.
9. מכיוון שבנותיו חושבות בטעות שכל העולם כולו נחרב, הן גורמות ללוט להשתכר (ומכאן השתרש הביטוי "שיכור כלוט"), על מנת להמשיך ממנו את קיום העולם בדרך של גילוי עריות ללא ידיעתו.
10 . ממעשה זה נוצרו שני עמים, מואב ועמון, שנקרא בעת הולדתו בן-עמי (פירושו: "בנו של אבי"), שמרמז גם כן על מוצא הבן.

תגובות