עשר עובדות על...

נח
1. נח, בנו של למך, היה דור עשירי לאדם הראשון, וממנו עד אברהם אבינו חלפו עוד עשרה דורות.
לנח נולדו שלושה בנים: שם, חם ויפת.

2. המקרא מפרש את מהות שמו, מלשון נחמה או מלשון מנוחה, וזאת לאור הציפייה שהוא יקל על קללת האדם והאדמה שאירעה עקב חטא עץ הדעת.

3. מנוחת האדמה הגיעה בדמות המצאת המחרשה על ידי נח, ובכך שבימיו הפכה הארץ לפורייה יותר.
וכמו שכתב רש"י: "עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה, והוא הכין להם.
והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורעים חטים מקללתו של אדם הראשון, ובימי נח נחה".

4. לאשתו של נח קראו נעמה, אחות תובל קין – מזרע קין.

5. מרגע בו בישר לנח על המבול ועד לרדת המבול חלפו 120 שנים.
חז"ל מראים בכך את רחמנותו של הקב"ה, שחיכה שנים רבות שהאנושות תחזור בתשובה ובכך תבטל את הגזירה.

6. בעת המבול היה נח בן 600 שנה.

7. התיבה שבנה נח היתה מורכבת משלוש קומות: קומה לבני האדם, קומה לחיות וקומה לאשפה.

8. יחד עם החיות השונות, ניצלו במבול שמונה אנשים בסך-הכל: נח ואשתו, ושלושת בניו ונשותיהם.

9. האם נח היה צדיק? יש שלמדו מן המילים "צדיק היה בדורותיו" שיכולתו של נח להיות צדיק בימים של אנושות כה נפסדת, מלמדת על גדולתו.
אחרים טענו למשמעות הפוכה - ביחס לדור המבול אכן היה נח צדיק.
בדור אחר, ראוי יותר, לא היה זוכה נח למעמד חשוב במיוחד.

10. נח חי לאחר המבול עוד 350 שנה, ובסה"כ היו ימי חייו 950 שנה.

תגובות