שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: בבדיקה רפואית שגרתית גילו סתימה בעורק.
הרופא אמר שאם לא הייתי בא לבדיקה, הייתי מקבל בוודאות התקף לב.
האם אני צריך לברך 'הגומל'?

תשובה: ארבעה חייבים להודות, וסימנך חיי"ם: חבוש, יסורין, ים, מדבר.
דהיינו, מי שהיה חבוש בבית האסורין והשתחרר.
וכן מי שהיה חולה או עבר ניתוח ונתרפא (והוא הדין ליולדת לאחר שהתחזקה), וכן עוברי ימים ומדברות וכן כל נסיעה מחוץ לעיר שהמרחק בין עיר לעיר הוא מעל 72 דקות, הרי הם מברכים הגומל.
ולכן מי שבבדיקה רפואית גילו אצלו בעיה וטיפלו בו, לאחר שיבריא חייב לברך הגומל.

שאלה: צלינו כבד אך שכחנו לחרוץ אותו שתי-וערב.
האם מותר לאכלו?

תשובה: נחלקו מרן והרמ"א אם הכבד צריך חיתוך שתי וערב.
ולדעת הרמ"א די בזה שיניח על האש בצד התחתון, שכיון שהוא פתוח יש לדם מקום לזוב.
ולדעת מרן, כיון שיש קרום עוטה על הכבד ואין לדם מהיכן לצאת, חובה לחתוך שתי וערב לפני הצלייה.
ובדיעבד מותר לחתוך לאחר הצליה ויחזור ויהבהב עלה האש.

שאלה: אשתי עובדת קשה לכבוד שבת, אך בשולחן שבת נרדמת.
מה אפשר לעשות?

תשובה: עצה ראשונה, להתחיל בהכנות לשבת ביום חמישי, וכמובן שהבעל יסייע ככל האפשר.
ועצה שנייה, לישון מעט בצהריים ובפרט בזמן שהונהג שעון קיץ, שהיום ארוך.
ועצה שלישית – לשורר שירי שבת עם כל המשפחה, ולומר דברי תורה קצרים המשולבים במשל או מעשה.

שאלה: מה מברכים על קרוטונים המיוצרים ע"י החברות הגדולות?

תשובה: לחם שייבשו אותו בתנור ונעשה צנימים, ברכתו נשמרת 'המוציא', וגם אם מערב אותו במרק מברכים עליו 'המוציא'.
אולם צנימים שבשעת עשייתם בתחילה הם יבשים ומעולם לא היו לחם רך, ברכתם 'בורא מיני מזונות'.
והקרוטונים ברכתם 'מזונות' מפני שתחילת עשייתם היא ביבש, וגם יש בהם עודף שומן שגורם להם להיחשב כפת הבאה בכיסנין שברכתה מזונות.

תגובות